AI喺依幾年大行其道,除左大家熟悉嘅人臉識別、圖像識別之外
近年亦有好多團隊致力研究情感識別依個範疇
例如曾經就有團隊透過AI演算法,研究出透過人臉或聲音去分析一個人嘅情緒!

近日,連我哋平時毫不顯眼嘅指尖動作都成為研究目標!
來自加拿大嘅實驗室BRAIN MINING LAB透過我哋接觸觸控板時指尖嘅動作,分析我哋嘅喜怒哀樂
希望研發出可以透過觸控螢幕讀取情緒嘅 API!

pexels-photo-360591

API (Application Programming Interface 應用程式接口)
即係負責幫我哋將唔同嘅裝置同應用程式連接埋一齊嘅程式

BRAIN MINING LAB為咗研究依個可以透過觸控螢幕讀取情緒嘅 API
邀請咗117名自願者,收集咗超過十萬次嘅觸控面板輸入數據
透過AI演算法,分析目標指尖觸摸面板時嘅幅度、力道同移動速度等因素,為AI進行情感識別訓練
希望不久之後,可以喺著名產品網站「ProductHunt」上公開

就目前嚟講,依個AI系統對人類情感識別嘅掌握度有高達91%,可以話係十分成功,比人類84%掌握度更高!

pexels-photo-369376

如果依個API將來真係研發成功的話
相信對廣告商、網站營運商又或者係醫療保健嚟講,都係一個好好嘅突破

APP或網頁開發人員可以透過API,精確咁收集我哋嘅情感數據
因應我哋既喜怒哀樂,決定我哋睇到嘅內容
又或者知道我哋瀏覽網站時嘅情緒以分析成效等…

 

隨住科技嘅發展,連指尖咁細微嘅動作都可以分析到我哋當下嘅情緒
面對科技,我哋嘅一舉一動好似愈嚟愈表露無遺
唔知,你哋又覺得點?
又驚唔驚好似依啲分析所帶嚟嘅私隱問題呢?