cover

又到咗一年一度Google 推出聖誕老人追蹤器嘅時候,
今年將會以倒數日曆形式去發佈24 個小遊戲同功能!
從12月開始,大家可以透過官方App
(暫時只有Android版本)或Google chrome上使用。

Google 更將Coding元素加插到遊戲入面,
令到大人同小朋友學編程都變得更有趣更有聖誕氣氛!

 

3

遊戲嘅格式會一關比一關難,
如果要小精靈得到禮物,
讀者就要善用指令!

(題外話:其實該小遊戲同係12月4號發佈
嘅Google Doodle – 有相似嘅玩法!
亦係為咗向有50年歷史嘅兒童編碼教學
「Coding for carrots」致敬!)

相關連結:http://bit.ly/2iq5gN4

goo


除咗普通畫下畫之外,
更有「Santa Snap」透過Google Map
同小精靈係世界各地Selfie。

6

Ps, 今年Google會一如既往,
開放聖誕老人係全球派禮物嘅軌跡!
所以各位讀者記得係24號,
用即時追蹤功能睇聖誕老人嘅實時位置啦!

Android 下載:http://bit.ly/2A94S0L
網頁版:http://bit.ly/2nx0EKk

5

Cr: Google Santa Tracker, Google